«ΥΑ 1506/206003/15.07.2024:Καθορισμός αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας (Ο.Ε.Φ.) στο πλαίσιο του (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027»     «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στην Παρέμβαση Π2 58.4 «Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των ΠΟΠ και των ΠΓΕ»     «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στην Παρέμβαση Π2 58.5 «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»     «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / Λεπτομέρειες εφαρμογής της Παρέμβασης ‘’Π3-75.1-Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας’’»     «Παράταση της καταληκτικής ημέρας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στην 6η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.04 »     «7η Τροποποίηση της 1183/143626/14-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.2, του Υπομέτρου 4.2»     «11η Τροποποίηση της 1264/158482/28-06-2019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση 4.2.1, του Υπομέτρου 4.2»     «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 -Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους»      «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1ης Πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους»      «Αποτελέσματα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης – Μάϊος 2024»     «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ»     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων (EasyAgroExpo)»     «Ανανέωση του Πιστοποιητικού Γνώσεων & Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων»     «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ»     «Συνταγή Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων»

Προγράμματα – Προσκλήσεις Μέτρων

Τελευταία Νέα