Σύστημα Πληροφοριών Επισήμανσης Τροφίμων (Food Labelling Information System - FLIS)

Σύστημα Πληροφοριών Επισήμανσης Τροφίμων (Food Labelling Information System - FLIS)

Το FLIS αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις επισήμανσης της ΕΕ, που πρέπει να εμφανίζονται στα τρόφιμα, σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
Το εν λόγω σύστημα παρέχει, επίσης, συνδέσμους προς τις σχετικές νομικές διατάξεις και τα υπάρχοντα έγγραφα καθοδήγησης.
Συνολικά, καλύπτονται 87 διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων και παρέχονται πληροφορίες από 39 Κανονισμούς, 17 Οδηγίες και 1 Απόφαση.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en/food_labelling_information_system/start/select-countries

Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων