Κοινοποιήσεις Τιμών Χονδρικής Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊόντων

Κοινοποιήσεις Τιμών Χονδρικής Γάλακτος200723

  1. Απόφαση αριθμ. 743/46237/28.04.2015Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
  2. Οδηγίες για την ψηφιακή εφαρμογή Χονδρική Τιμή Πώλησης Τυριών

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις