Επίκαιρα Θέματα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 24-05-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 23-05-2024
Προστατεύοντας τα Φυτά Προστατεύουμε τη Ζωή 23-05-2024
Νομοθεσία Βοσκοτόπων 16-05-2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) Νομού Πρέβεζας του ΥπΑΑΤ 16-05-2024
Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 15-05-2024
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1067/243916/01-08-2023 ΥΑ για την υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-71 (Εξισωτική) 13-05-2024
Ετήσια παράταση της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα – Δέσμευση Γ» 10-05-2024
Ετήσια παράταση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της Ρύπανσης Νερού από Γεωργική Δραστηριότητα – Δεσμεύσεις Α,Β» 10-05-2024
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας, 2023-2027. 29-04-2024
2η Τροποποίηση Χορήγησης αδειών αλίευσης ξιφία (SWO) και μακρύπτερου τόννου (ALB) για το έτος 2024 25-04-2024
Ερωτοαπαντήσεις του Υπομέτρου 5.2: «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» 23-04-2024
Θεσμικό πλαίσιο για την ετήσια παράταση της 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 23-04-2024
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 19-04-2024
Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 για τις Προσκλήσεις ετήσιας παράτασης έτους 2024 και της νέας Πρόσκλησης 2024-2025 19-04-2024
Πληροφορίες για το Brexit- Ζώα και τρόφιμα ζωικής προέλευσης 19-04-2024
Λειτουργία ψηφιακής εφαρμογής μελισσοκομίας για καταχώρηση αιτήσεων έτους 2024 18-04-2024
4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 15-04-2024
Οδηγός συμπλήρωσης και υποβολής αιτήσεων πληρωμής Δράσης 3.1.1 του ΠΑΑ 2014-2022 (Έκδοση 3.0/01-04-2024) 09-04-2024
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 1η Πρόσκληση της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΣΣ ΚΑΠ 2023 -2027 05-04-2024