Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/12/2023 και ώρα 15:00 π.μ. 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 4/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 
(στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών-Ανατολικής Αττικής (Λ.Αλεξάνδρας αρ.34)

 

 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 24  Νοεμβρίου 2023 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Δευτέρα  4  Δεκεμβρίου 2023 


 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.  μέσω ΕΣΗΔΗΣ