Γεωργία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 08-12-2023
Διεθνής Τιμή Βάμβακος 08-12-2023
Εθνικοί Κατάλογοι Ποικιλιών 08-12-2023
Οίνοι ΠΟΠ-ΠΓΕ 01-12-2023
Τεχνικοί Φάκελοι προς Τροποποίηση 01-12-2023
Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά 30-11-2023
Νομοθεσία – Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις Βιοκτόνων 27-11-2023
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα 27-11-2023
Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Αμπελοοινικού Τομέα 2023-2027 24-11-2023
Μητρώα Λιπασμάτων 22-11-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 20-11-2023
Βιομηχανική Τομάτα 16-11-2023
Ισχύουσα Νομοθεσία για τα Εσπεριδοειδή 16-11-2023
Κοινοτικός Κατάλογος Ποικιλιών 10-11-2023
Περιφερειακό Κέντρο Ηρακλείου, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 26-10-2023
Ψυχανθή-Όσπρια (Νομοθεσία-Στατιστικά) 18-10-2023
Εθνική, Ενωσιακή & Κοινοτική Νομοθεσία Δημητριακών 18-10-2023
Δίκτυο Πληροφόρησης για τη Μεσογειακή Γεωργική Αγορά 11-10-2023
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 09-10-2023
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Λιπασμάτων και Προϊόντων Λίπανσης 22-09-2023