Φυτοπροστασία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων 08-12-2023
Νομοθεσία – Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις Βιοκτόνων 27-11-2023
Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων σε Τρόφιμα 27-11-2023
Κατευθυντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 20-11-2023
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα 09-10-2023
Δακοκτονία 20-09-2023
'Εντυπα Ελέγχου 16-08-2023
Νέα Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια 20-07-2023
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων Βιοκτόνων 25-05-2023
Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 12-05-2023
Εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες 02-05-2023
Οδηγοί Επιθεώρησης Επιχειρήσεων Παραγωγής και Έμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού 28-04-2023
Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (Φυτοϋγειονομικό Μητρώο) 22-03-2023
Νέα Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία 09-03-2023
Σύσταση επιτροπής ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων 16-02-2023
Οδηγίες για τις Εγκρίσεις 11-01-2023
Νομοθεσία-Ανακοινώσεις Φυτοπροστασίας 10-01-2023
Εναρμονισμένοι Δείκτες Κινδύνου 2011 – 2021 30-08-2022
Αναγνώριση Πειραματικών Μονάδων Ο.Π.Π.Α. 04-07-2022
Νομικό Πλαίσιο 23-09-2020