Βιολογική Γεωργία

Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 15-05-2024
Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία 30-04-2024
Εγκεκριμένοι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης 05-03-2024
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ) 22-11-2023
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής 21-03-2023
Εθνική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων 18-01-2023
Πολλαπλασιαστικό Υλικό στη Βιολογική Γεωργία 09-01-2023
Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής & Ζωϊκής Προέλευσης 11-08-2021
ΑΠΟΦΑΣH ΕΝΤΑΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 11-12-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 11-12-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 11-12-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 11-12-2020
Αρχείο Ανακοινώσεων του Μέτρου 11 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ" του ΠΑΑ 2014-2020 26-06-2020
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ”” του ΠΑΑ 2014-2020 26-06-2020
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 26-06-2020
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 26-06-2020
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 26-06-2020
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 26-06-2020
Κοινοτική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων 26-09-2017
Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες 26-09-2017