Κτηνοτροφία

Ασθένειες Αιγοπροβάτων 08-12-2023
Σαλμονέλλωση στις Όρνιθες 08-12-2023
Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 08-12-2023
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 08-12-2023
Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 08-12-2023
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 08-12-2023
Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 05-12-2023
Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων 05-12-2023
Ασθένειες Χοίρων 05-12-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 04-12-2023
Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 04-12-2023
Ασθένειες Βοοειδών 30-11-2023
Ενημερωτικό Υλικό για θέματα ΖΥΠ 22-11-2023
Όρνιθες Αυγοπαραγωγής 20-11-2023
Αν. Μακεδονία & Θράκη (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 15-11-2023
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 15-11-2023
Πιστοποιητικά Εξαγωγών 10-11-2023
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 10-11-2023
Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου 06-11-2023
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 30-10-2023