Κτηνοτροφία

Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες - Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας 18-04-2024
Κεντρική Μακεδονία (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 18-04-2024
Μέσα Σήμανσης Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων 18-04-2024
Κατάλογος Εγκεκριμένων Εμπόρων Ζώντων Ζώων 18-04-2024
Μεταφορείς Ζώντων Ζώων 18-04-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία" Δράση 10.2.1 16-04-2024
Ασθένειες Χοίρων 16-04-2024
Εγκαταστάσεις Δίθυρων Μαλακίων και Αλιευμάτων 11-04-2024
Αττική (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 11-04-2024
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 11-04-2024
Αρχείο Προαιρετικών Ενδείξεων 08-04-2024
Ασθένειες Αιγοπροβάτων 05-04-2024
Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 04-04-2024
Γρίπη των Πτηνών 03-04-2024
Μέλι 03-04-2024
Πιστοποιητικά Εξαγωγών 29-03-2024
Βόρειο Αιγαίο (αποφάσεις για δίθυρα μαλάκια) 29-03-2024
Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών 28-03-2024
Εγκρίσεις-Εγγραφές Επιχειρήσεων Ζωοτροφών 28-03-2024
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Καταλοίπων 15-03-2024