Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας, Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  στην καλλιέργεια του Αραβόσιτου για το έντομο Diabrotica virgifera (28.11.2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  για την προσβολή καλλιεργειών από το Spodoptera frugiperda (17.11.2023)
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ στην καλλιέργεια του Αραβόσιτου για το έντομο Diabrotica virgifera (18.07.2023)
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του προγράμματος Διαβρώτικα για την καλλιέργεια αραβόσιτου (25.10.2022)
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του προγράμματος Διαβρώτικα για την καλλιέργεια αραβόσιτου.  (25.07.2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: για την προσβολή καλλιεργειών από το έντομο Loxostege sticticalis L (21.07.2022) 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (24.07.2020)
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την καλλιέργεια του αραβόσιτου  για το έντομο Diabrotica virgifera (06.07.2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΙΚΙΟΥ (26.06.2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ (ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ) ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ(26.06.2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (05.06.2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ:  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (25.05.2020)
2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την καλλιέργεια του αραβόσιτου  για το έντομο Diabrotica virgifera (30.09.2019)
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για την καλλιέργεια του αραβόσιτου  για το έντομο Diabrotica virgifera (04.07.2019)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τον επιβλαβή οργανισμό Λυμάντρια (07.05.2019)
Αξιολόγηση του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του καλαμποκιού για το έτος 2018 (29.11.2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τον επιβλαβή οργανισμό Λυμάντρια (20.04.2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων (12.10.2017) 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων (24.08.2017)
Επιβλαβής οργανισμός Xylella Fastidiosa μεγίστου κινδύνου(01.08.2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟγια τον επιβλαβή οργανισμό Σφήκα Καστανιάς (03.05.2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟγια τον επιβλαβή οργανισμό Λυμάντρια (03.05.2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα (20.04.2016)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (07.03.2014)
Οδηγίες στους επαγγελματίες χρήστες για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων (07.03.2014)

Αναρτήσεις Προηγούμενων Ετών


 

Σχετικές Αναρτήσεις