Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 227838/8372/01-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

Χρήση

227838/8372/01-04-2024

9.985

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  14/05/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:20 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις